เวลา

ปฏิทิน

 <param name="wmode" value="transparent"

สพม25

DLIT

TEPE ONLINE

คุรุสภา

ยูทูป

Home

เลือกตั้งประธานนักเรียน 2561

ประวัติโรงเรียน

 ประวัติโรงเรียนผาขามวิทยายน

         โรงเรียนผาขามวิทยายน ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านผาขาม - ผาสวรรค์ บ้านูเทพประทาน    เทพชมพู ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น มีเนื้อที่ 47 ไร่ 56 ตารางวา            ตั้งตามความต้องการของประชาชนอันสืบเนื่องจากโครงการจัดที่ทำกินให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้(โครงการ ค.จ.ก) ซึ่ง นายวิไล รู้ปัญญา ผู้อำนวยการสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ขอจัดตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด (นายศักดา อ้อพงษ์) และกรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษา ลงวันที่ 13 มีนาคม 2535 โรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2535 รับนักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 94 คน โดยอาศัยสถานที่โรงเรียนบ้านผาขาม และในปีแรก กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างโรงเรียนเบ็ดเสร็จ แบบ ก. และอาคารประกอบเบื้องต้น รวมเงิน 7,183,000 บาท จัดสรรครูให้ 7 อัตรา กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายสุริยนต์ วะสมบัติ ซึ่งทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดขอนแก่น ไปปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนผาขามวิทยายน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2535

วิสัยทัศน์(Vision)

วิสัยทัศน์

โรงเรียนผาขามวิทยายนเป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี           มีคุุณธรรมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน            มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์(Goals)

เป้าประสงค์

1.สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนด

3.ครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

ค้นข่าวมาเล่าจากเว็บครูวันดี

ข่าวการศึกษา

อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/index.php?module=index&id=11&visited

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายสุรวุฒิ  นักปราชญ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน ปตท.

ผู้เข้าชม

086884
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
116
165
700
85740
1407
3389
86884

Your IP: 3.238.95.208
Server Time: 2021-09-18 16:45:12